Fire and Blood

111 tekstów – auto­rem jest Fi­re and Blood.

Maki na wietrze

Płonące­go ser­ca
Na­wet wiatr nie stłumi

Ta jed­na chwi­la
Po­ruszo­na niczym mak
Wśród niep­rze­nik­nionej ziele­ni

Po­zos­ta­wiony sam so­bie
Aby tchniony chwilą
Mógł nau­czyć się znów kołysać
W rytm ser­ca wszechświata

Mi­ja wios­na, la­to, je­sień, zi­ma
On o tym mo­men­cie świet­ności
Nie za­pomi­na

I od­radza się na no­wo
W pełnej czer­wieni oka­załości

Zu­pełnie jak og­niste, lwie serce 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 października 2017, 00:03

Od­szedłeś tak szyb­ko jak cu­dow­ny po­ranek
Led­wo zauważal­nie jak pier­wszy pro­mień słońca
A nasza wiel­ka miłość miała trwać bez końca

https://youtu.be/ywvP6YlPfbs 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2016, 12:03

:) Stokrotka

Obej­mij mnie moc­no
W ra­mionach swych
Przy­tul do Twe­go serca
Które wyg­ry­wa me­lodię
-Mo­jego ser­ca stały rytm

Bądź na od­ległość szep­tu
Czu­le gładząc mo­je włosy
Układające się na Two­jej pier­si
Niczym zboża [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 kwietnia 2016, 20:50

Mo­je serce
I nie mam dla Ciebie nic więcej
To tyl­ko załata­ne, bijące jeszcze
Mo­je czys­te, bez­bron­ne serce 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 lutego 2016, 21:18

Gdy..

Gdy pat­rze w Two­je oczy
Czas po­za na­mi
Być może na­dal się toczy

Lecz dla nas
Ta chwi­la się zat­rzy­mała
I ser­ca nam na zaw­sze związała

Po­za na­mi nie ma nic
Słychać je­dynie serc złączo­nych bi­cie
A mo­tyle nieugięte, trochę zbyt przejęte
Trze­począ skrzy­dełka­mi

Może to zbyt niepop­rawne
Jeszcze bar­dziej niereal­ne
Jed­nak ze zmie­sza­niem

Rzec Ci chciałam
Ze się w To­bie zakochałam

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2015, 19:32

Wczo­raj­szym pędzlem ma­luje dzi­siej­szych nas na płótnie jut­ra, które nieba­wem nadejdzie. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 grudnia 2015, 17:31

Uparci

Na wpół roz­darci
Obo­je równie uparci
Na­dal czekają
Aż ich dro­gi
W jedną się złączą
...
Wciąż czekają
Obo­je siebie warci 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 listopada 2015, 22:01

Nie znam dru­giego ta­kiego człowieka, który pot­ra­fiłby ukoić mo­je ser­ce samą obecnością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2015, 19:31

Wyznanie

Ja nieg­dyś anioł światłości
Potępiony przez człowieka zos­tałem
Por­wa­li mo­je skrzydła, zab­ra­li ser­ce
Na strzępy ro­zer­wa­li

Przyz­na­je się do winy:
Zaufałem i po­kochałem

Odtąd błąkam się po świecie
Od wczo­raj, które nie ma końca

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 października 2015, 13:35

Nie uciekaj od szczęścia o które tak prosiłaś/eś 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2015, 19:56

Fire and Blood

Wszystkie moje teksty, znajdujące się na tej stronie podlegają prawom autorskim. !! Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia jest ZABRONIONE ! ! ! Ewentualnie kopiowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie wtedy, gdy podana będzie nazwa użytkownika i źródło strony !! Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fire and Blood

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 października 2017, 00:03Fire and Blood do­dał no­wy tek­st Maki na wiet­rze

8 lipca 2016, 16:42Fire and Blood sko­men­to­wał tek­st ***

6 czerwca 2016, 23:09Fire and Blood sko­men­to­wał tek­st Romeo i Ju­lia wer­sja [...]

2 kwietnia 2016, 11:19krysta sko­men­to­wał tek­st :) Stok­rotka

14 lutego 2016, 21:18Fire and Blood do­dał no­wy tek­st Moje ser­ce I nie mam [...]

2 stycznia 2016, 20:05Fire and Blood sko­men­to­wał tek­st ***

15 grudnia 2015, 20:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Wczorajszym pędzlem ma­luje dzi­siej­szych [...]

15 grudnia 2015, 20:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gdy..  

11 grudnia 2015, 21:15krysta sko­men­to­wał tek­st Gdy..  

11 grudnia 2015, 19:41Fire and Blood sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie je­ziora dwa